Aktualności


Bezpieczny kredyt 2 procent

Bezpieczny kredyt 2 %

dodano: 16.06.2023 "Bezpieczny kredyt 2 procent".

Przepisy ogłoszono w Dzienniku Ustaw. Kto może skorzystać z programu?

We czwartek 15 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Przepisy nazywane "Bezpiecznym kredytem 2 procent", mają pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania. Co zakładają?

 

Rządowy program "Bezpieczny Kredyt 2 proc." ma działać od pierwszych dni lipca 2023. Przepisy zakładają możliwość skorzystania z dwóch opcji: kredytu ze stałym oprocentowaniem lub możliwości założenia specjalnego konta mieszkaniowego, na które państwo będzie wypłacać premię. Z nowego programu nie skorzystają jednak wszyscy.

"Bezpieczny kredyt 2 procent". Co to za program?

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy, jej zasadniczym celem jest "poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa poprzez wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe (...) a także - w okresie dużej zmienności uwarunkowań makroekonomicznych, w tym utrzymywania się wysokich stóp procentowych - zwiększenie zdolności do zaciągnięcia i spłaty kredytów udzielanych w celu sfinansowania nabycia lub budowy pierwszego własnego lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego". By móc skorzystać z programu, trzeba jednak spełnić określone przez ustawodawcę warunki.

 

Kredyt 2 procent. Kto będzie mógł skorzystać z programu?

Zgodnie z ustawą, kredyt mieszkaniowy 2 procent będzie udzielany osobom, które nie ukończyły 45. roku życia (w przypadku rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka lub małżonków przynajmniej jedna z osób powinna spełnić ten, oraz pozostałe warunki). Dodatkowo nie mogą one posiadać obecnie lub w przeszłości mieszkania ani domu jednorodzinnego, bądź spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu.

Program "Bezpieczny kredyt 2 procent". Ile pieniędzy można otrzymać? Najważniejsze przepisy

Osoby, wnioskujące o pieniądze z programu "Bezpieczny kredyt", będą mogły otrzymać maksymalnie 500 tys. złotych wsparcia (w przypadku małżeństw oraz osób wychowujących wspólne dziecko - 600 tys. zł). Wkład własny nie będzie mógł być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych. Co ważne, w przypadku niepełnego wkładu lub jego braku, istnieć będzie możliwość skorzystania z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat kredytowych w ramach programu mieszkaniowego "Bezpieczny kredyt 2 procent", będzie przysługiwała przez okres 10 lat. Kredyt będzie spłacany w formie rat kapitałowych. Jak wyjaśnia serwis resortu rozwoju i technologii, oprocentowanie kredytu w okresie wsparcia wyniesie 2 procent, powiększone o opłaty bankowe (np. marżę). "Bezpieczny kredyt" będzie mógł zostać zaciągnięty wyłącznie w bankach, które zawrą umowę w tej sprawie z Bankiem Gospodarstwa Domowego.

Konto mieszkaniowe. Drugi filar programu

Drugim rozwiązaniem, wprowadzonym w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.", będzie mieszkaniowe konto oszczędnościowe. Jak informuje resort rozwoju i technologii, ten filar programu będzie przeznaczony dla większej liczby odbiorców. Konto mieszkaniowe będą mogły bowiem otworzyć zarówno osoby, które nie mają i nie miały mieszkania lub domu (bądź prawa do wskazanych lokali), jak i w określonych sytuacjach, osoby niespełniające wskazanego warunku. Są to m.in.:

·        osoby, które w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (warto pamiętać, że w tym wypadku obowiązuje limit wielkości lokalu, który zwiększa się wraz z liczbą dzieci)

·        osoby, które nabyły prawo do mieszkania w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania

·        osoby, które posiadają prawo do mieszkania, odnoszące się do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50 procent, nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania

·        osoby, które posiadają prawo do mieszkania/domu wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu.

Konto oszczędnościowe. Premia za regularne wpłaty

Jak zaznaczają ustawodawcy, premię mieszkaniową od państwa, otrzymają jedynie osoby, które dokonają rocznie minimum 11 wpłat w kwocie nie niższej niż 500 złotych. Premia będzie "równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego" - w zależności od tego, która opcja będzie korzystniejsza dla oszczędzającego.

Pieniądze będą naliczane rokrocznie i wpłacane jednorazowo. Oszczędności zebrane na koncie mieszkaniowym będą dodatkowo oprocentowane, zgodnie z ofertą danego banku - zostaną one jednak zwolnione z podatku Belki.

 

Źródło: "Bezpieczny kredyt". Przepisy ogłoszono w Dzienniku Ustaw. Kto może skorzystać z programu? - WP Wiadomości


‹ cofnij | zobacz wszystkie aktualności

Kontakt z nami

HOSSA kredyty i nieruchomości
ul. 12-go Lutego 25,
82-300 Elbląg, Polska

tel. 55 642 10 10
tel. 794 118 240
e-mail: biuro@hossaelblag.pl 


Kalkulator kosztów

Zapraszamy do wyliczenia kosztów nabycia nieruchomości. OBLICZ »